главен асистент

гл. ас. д-р Милена Петрова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 14:45-16:45 606 II Корпус
Четвъртък 16:30-18:30 606 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации: