главен асистент

гл. ас. д-р Любомир Джалев

Академична длъжност:
главен асистент
Телефон:
Приемно време:
Вторник 15:00-17:00 403 I Корпус
Петък 13:00-15:00 403 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: