асистент

ас. Мария Василева

Академична длъжност:
асистент
Телефон:
Приемно време:
Вторник 11:00-13:00 Библиотека - Копирен център I Корпус
Сряда 9:45-11:45 Библиотека - Копирен център I Корпус

Професионална автобиография:Публикации: