главен асистент

гл. ас. д-р Георги Няголов

Академична длъжност:
главен асистент
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 12:00-14:00 117 I Корпус
Сряда 14:00-16:00 117 I Корпус
Петък 11:30-12:30 117 I Корпус
Петък 15:00-16:00 117 I Корпус

Професионална автобиография:



Публикации:


Курсове от текущия семестър: