главен асистент

гл. ас. д-р Деян Димитров

гл. ас. д-р Деян  Димитров
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
+359877500522
Приемно време:
Вторник 17:30-19:30 411 I Корпус

Професионална автобиография:


Д-р Деян Димитров е доктор по „Право“ със собствена адвокатска практика, също и главен асистент в Института за държавата и правото при Българската академия на науките. В своята кариера д-р Димитров е заемал и длъжността областен управител на област Разград. Специализира международно хуманитарно право към Комитета на международния червен кръст в гр. Варшава, Полша. До средата на 2015 г. е юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерство на транспорта на Република България. Завършва успешно магистратура по Международно търговско и морско право в Далиански морски университет - гр. Далиан, Китай. Участва в различни икономически форуми, дипломатически и търговски срещи. Има редица публикации в престижни издания в България и чужбина. След завръщането си в България се занимава със морски, инвестиционни, граждански, и търговско правни въпроси. Управляващ партньор в Адвокатско дружеството „Деян Димитров". Владее английски, китайски и руски език.
През 2022 г. е удостоен с престижната юридическа награда "Темида" в категорията "Млад юрист на годината".


Публикации: