асистент

ас. Мачей Иванович

ас. Мачей Иванович
Академична длъжност:
асистент
Телефон:
Приемно време:
Сряда 11:30-13:30 414a I Корпус
Петък 14:00-16:00 414a I Корпус

Професионална автобиография:Публикации: