асистент

ас. д-р Мачей Иванович

ас. д-р Мачей Иванович
Академична длъжност:
асистент
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 11:00-13:00 414a I Корпус
Сряда 11:00-13:00 414a I Корпус

Професионална автобиография:Публикации: