главен асистент

гл. ас. д-р Кирил Кирилов

гл. ас. д-р Кирил  Кирилов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 11:00-13:00 606 II Корпус
Вторник 13:00-15:00 606 II Корпус
Сряда 11:00-13:00 606 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: