д-р Светослав Велков

Академична длъжност:
Телефон:
028110272
Приемно време:
Вторник 14:00-16:00 202 II Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 202 II Корпус

Професионална автобиография:


Киберсигурност


Публикации:


Курсове от текущия семестър: