асистент

ас. д-р Ивайло Малинов

ас. д-р Ивайло Малинов
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Телефон:
0898/812-862
e-mail:
Приемно време:
Петък 12:30-14:30 НБУ
офис 412 I Корпус
Събота 9:00-11:00 НБУ
офис 412 I Корпус

Професионална автобиография:


1. Публикация на тема: "Понятие за кондикцията в института на неоснователното обогатяване", в Сборник с доклади от VIII-ма национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София, 2017 г., изд. БАН;
2. Публикация на тема: "Правна същност на понятието "основание" в института на неоснователното обогатяване", публ. в Предизвикай: Неоснователното обогатяване!, София, 2019 г., изд. Сиела;
3. Публикация на тема: "Субсидиарност на иска за неоснователно обогатяване за чужда сметка по чл. 59 ЗЗД", в Сборник с доклади от IX-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София, 2020 г., изд. БАН.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: