асистент

ас. д-р Виолета Донева-Янкулова

ас. д-р Виолета Донева-Янкулова
Академична длъжност:
асистент
Телефон:
0887774588
Приемно време:
Вторник 10:30-12:30 603 II Корпус
Сряда 10:30-12:30 603 II Корпус

Професионална автобиография:


Публикации:


1. Донева-Янкулова,В., Еволюция на теоретичната мисъл за организационната култура в хотелиертството, Авангард прима, София, 2013
2. Донева-Янкулова,В., Особености на организационната култура в хотелиерството, Авангард прима,София, 2013
3. Донева-Янкулова,В., Добри практики на организационната култура в хотелиерството, Авангард прима, София, 2013
4. Донева-Янкулова,В., Усъвършенстване на организационната култура в хотелиерството, Авангард прима, София, 2018Курсове от текущия семестър: