Димитър Горчаков

Академична длъжност:
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 8:00-9:30 505 I Корпус
Вторник 16:15-17:15 504А I Корпус
Четвъртък 8:00-9:30 505 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: