д-р Методи Трайков

Академична длъжност:
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 10:00-13:00 712 A II Корпус
Четвъртък 14:30-15:30 712 A II Корпус

Професионална автобиография:Публикации: