доцент

доц. д-р Снежана Ботушарова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Сряда 13:00-15:00 410 I Корпус
Четвъртък 14:30-16:30 410 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации: