асистент

ас. Георги Кирков

ас. Георги Кирков
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Сряда 13:00-16:00 712A II / 610 II II Корпус
Четвъртък 9:30-10:30 712A II / 610 II II Корпус

Професионална автобиография:


Георги Кирков
ДЕПАРТАМЕНТ: Информатика

Образование:
2017 - 2019 – Нов български университет – Управление на проекти по информационни технологии
2009 - 2013 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - Информатика
2004 - 2009 – Технологично училище „Електронни системи“ към Технически университет – специалност „Системно програмиране“

Основни изследователски интереси в областта на: системи за електронно обучение, подходи за разширение на системи за електронно обучение

Професионални интереси в областта на: софтуерни технологии, системно програмиране, използваемост

Преподавателски интереси в областта на: фундаменти на програмирането, обектно-ориентирано програмиране, софтуерни технологии, педагогика


Публикации:


Курсове от текущия семестър: