асистент

ас. д-р Елена Пседерска

ас. д-р Елена Пседерска
Академична длъжност:
асистент
Телефон:
Приемно време:
Вторник 16:00-18:00 401 I Корпус
Четвъртък 18:00-20:00 401 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: