асистент

ас. д-р Елена Пседерска

ас. д-р Елена Пседерска
Академична длъжност:
асистент
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 15:00-17:00 401 I Корпус
Вторник 15:45-17:45 401 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: