професор

проф. Стефан Попов д.н.

проф. Стефан Попов д.н.
Академична длъжност:
професор
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Резюме на български

Стефан Попов (1957) e доктор по философия и социални науки от New School for Social Research, Ню Йорк (1996) и доктор на науките от Софийски университет „Климент Охридски“. Професор по философия и социология в НБУ. Председател на Настоятелството на Институт Отворено общество (2000 – 2006). Има едногодишни специализации по международни наказателни трибунали (Виена, 1994), международни режими за сигурност (Вашингтон, 1999), конституционна политика (Фрибург, 2003), понятия на публичната политика (Виена, 2011– 2012).

Автор е на Декарт и математизацията на света (Алтера, 2017), Атлантис: Дезинтеграция на политически тела (Обсидиан, 2016), Obiectum Purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт. София: Литературен вестник, 2015. Публичен процес. Статии Том I и II (Сиела, 2015), Витгенщайн: Аналитика на мистическото (Алтера, 2008), NATO’s Global Mission in the 21st Century. Brussels: NATO. Директор на института за публични политики РискМонитор (от 2007). Автор е и на книга за спорт, Модерна ски техника. София: НБУ, 2019.


Resume in English

Stefan Popov holds a Ph.D. in philosophy and social science from the New School for Social Research, New York City, and a Doctor of Science from Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Professor of philosophy and sociology at the NBU. Chairman of the Board of Trustees of the Open Society Institute in Sofia (2000-2006). He has had several one-year specializations: International criminal tribunals (Vienna, 1994), International security regimes (Washingtom, DC, 1999), Constitutional politics (Fribourg, Switzerland, 2003) Public policy concepts (Vienna, 2011-2012).

Stefan Popov has authored several books, such as Descartes and the Mathematization of the World. (Sofia: Altera, 2017; Atlantis: Disintegration of Political Bodies. Sofia: Obsidian, 2016; Obiectum Purum: Introduction to Descartes Phenomenology. (Sofia: LitVestnik, 2015; Public Process. Selected Paper. Volume I and II. Sofia: Ciela, 2015; Wittgenstein’s Analytic of the Mystical. Sofia: Altera, 2008; NATO’s Global Mission in the 21st Century. Brussels: NATO. Executive Chairman of RiskMonitor, a think tanks (since 2007). He has also written a sportsbook, Modern Ski Technique. Sofia: NBU Press, 2019.


Публикации:


КНИГИ

- Декарт и математизацията на света. София: Алтера, 2017. ISBN 978-619-7217-07-0.
(125 стр.)

- Objectum purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт. София: Фондация „Литературен вестник“, 2015. ISBN 978-954-9602-43-2. (270 стр.)

- Витгенщайн: Аналитика на мистическото. София: Алтера, 2008. ISBN 978-954-9757-12-5. (240 стр.)


- Атлантис: Дезинтеграция на политически тела. София: Обсидиан, 2016. ISBN 978-954-769-410-1. (250 стр.)

- Публичен процес. Том I. Сборник статии. София: Сиела, 2015. ISBN 978-954-28-1601-0. (260 стр.)

- Публичен процес. Том II. Сборник статии. София: Сиела, 2015. ISBN 978-954-28-1602-7. (260 стр)

- NATO’s Global Mission in the 21st Century. Sofia and Brussels: NATO, 2000. ISBN 978-954-2914-51-8. (130 стр.)

- Македония на кръстопът. София: Отворено общество, 1999. (95 стр.)

- The City of Sofia. Human Development Report for 1996. Editor and main author. UNDP, 1997. ISBN 954-90175-7-5.

- Модерна ски техника: Съвети за любители. София: НБУ, 2019. ISBN 978-619-233-045-3 (130 стр.).СТАТИИ

- “Възприятие и крайност: феноменологически измерения на доказателството на Декарт за съществуването на материални неща”. Философски алтернативи. 2015, (6), 75-83. (10 точки)
- „Щрихи върху Трактата на Витгенщайн: Простота, сложност, грешки“. В сборник Философия на конкретното. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016. (10 точки)
- “Binding the Bear: Helping Russia Regain the Sense of Limits”. The American Interest [online]. Available on: https://www.the-american-interest.com/2015/06/26/binding-the-bear/ (10 точки)
- „Аграрният човек и неговата партия. Мотиви от една социологическа публицистика“. В сборник По стъпките на другия. София: Просвета, 2014, стр. 289-299. (10 точки)
- “Организирана престъпност: Фикции и политики”. Социологически проблеми. 2012, (44), 144-161. (10 точки)
- “Organized Crime: Fictions and Policies”. Critique and Humanism. 2012, (40), 153-169. (10 точки)
- “Organized Crime: A flawed American Concept”. IWMpost. 2012, Available also at https://bit.ly/2MgblIN. (10 точки)
- “Трансцендентално различие: Как да четем първото изречение от Трактата на Витгенщайн”. Алтера Академика. 2007, (3), 65-77. (10 точки)
- “Първата социалистическа конституция от 1947 г.”. Разум, 2003, (4). (10 точки)
- “Три големи политически метафори”. Сборник Социални политики. София: Отворено общество, 2005.(10 точки)
- “Bulgaria: a Kingdom of Losers?”. In: Prospects and Risks Beyond EU Enlargement. VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften, 2003. pp. 177-193. (30 точки)
- “Речник на идеологически безсмислици”. Медии и преход. София: Център за развитие на медиите, 2001. (10 точки)
- “NATO Expansion: from Collective Defence to Collective Security.”. Perspectives. 1999, (13), 59–67. (30 точки)
- “From Political Myths to Good Governance”. Human Development Report. Sofia: UNDP, 1998. (10 точки)
- “Bulgaria in a Regional Context: A Risk Assessment Analysis”. Sofia: UNDP, 1997. (10 точки)
- “Political and Symbolic Elements of Bulgaria’s Transition.”. Praxis International. 1993, 13(3), 268-284. (30 точки)
- “Community and Utopia: A Transcendental Deduction.”. Philosophy and Social Criticism. 1990, 16(4), 291-302. (30 точки)

Курсове от текущия семестър: