преподавател

преп. Андрей Андреев

преп. Андрей Андреев
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
0889-529776
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Андрей Андреев Андреев
Преподавател към Бакалавърски факултет, НБУ

Образование

1979-1983 114 Английска езикова гимназия, София
1985-1990 СУ “Климент Охридски”, английска филология

Професионален опит
1991-1992 Преводач/кореспондент, Посолство на Република България във
Федерална Република Нигерия

1993-1999 Асистент по английски език, ИЧС.

Хоноруван асистент към департамент “Съвременна и приложна
лингвистика”, НБУ; отговорник за профил „Превод” в д-т
“Съвременна и приложна лингвистика”, НБУ.

1999 - 2003 Асистент към Бакалавърски факултет, НБУ.

Лекторски курсове: Практически английски език, Английски
език чрез автентични текстове, Писмен превод, Превод на
художествена литература, Американска литература.

2003 - Старши асистент към Бакалавърски факултет, НБУ.

Лекторски курсове: Практически английски език, Техники на
писмения превод, Писмен превод, Превод на обществено-
политически текст, Превод на художествена литература,
Превод и редактиране на преводен текст, Увод в англо-
езичната литература, Ранна британска литература,Нова
британска литература.

Публикации в областта на чуждоезиковото обучение,
британската и северноамериканската литература в
сп. “Чуждоезиково обучение”, годишника на д-т „Чужди езици
и литератури” и други специализирани издания.

Съавторство в един самоучител по английски език и учебника
по английски език за ЦДО на НБУ.

Сътрудничество при изготвянето и редактиране на тестове
по английски език за ЦО на НБУ.

Участия в конференции и семинари в областта на чуждо- езиковото обучение, писмения превод и англоезичната
литература.

Превод и редакция на романи и разкази от и на български и
английски език; преводи от английски на български език и от
български език на английски.

Научни интереси: Теория и практика на писмения превод;
съвременна англоезична литература; популярната култура на
англоезичния свят; чуждоезиково обучение.Публикации:


Курсове от текущия семестър: