асистент

ас. Виолета Глогова

ас. Виолета Глогова
Академична длъжност:
асистент
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Приемно време:

понеделник: 09:30 - 12:30 ч.
вторник: 08:30 - 09:30 ч.
четвъртък: 15.00-17.00 ч.

e-mail: vglogova@nbu.bg

тел.: 02/8110 117
офис: корпус 1, офис 115


Публикации:


Курсове от текущия семестър: