доцент

доц. д-р Мария Нейкова

Академична длъжност:
доцент
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 9:00-11:00 309 II Корпус
Сряда 9:00-11:00 309 II Корпус
Електронна поща: mneikova@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: