асистент

ас. Мартин Стойчев

ас. Мартин Стойчев
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 11:30-13:30 712 II Корпус
Сряда 16:00-18:00 712 II Корпус

Професионална автобиография:


ас. Мартин Николаев Стойчев
ДЕПАРТАМЕНТ: Информатика


Образование:

2013 - 2015 - Графичен Дизайн (НБУ, Магистър)
2009 - 2013 - Информационни технологии (УНИБИТ, Бакалавър)
2002 - 2006 - Профилирано изучаване на английски език


Трудов стаж:

2017 - до момента - Преподавател по Графичен и УЕБ дизайн, UX/UI в Нов Български Университет
2020 - до момента - UX/UI Дизайнер (NDA)
2007 - до момента - Графичен дизайнер на свободна практика
2014 - 2019 - UI/UX Дизайнер (WeboHub)
2014 - 2017 - Графичен Дизайнер (Графимакс 02)
2008 - 2012 - Дизайнер, журналист (Калидас)


Научни интереси:

Графичен дизайн, Уеб Дизайн, User Experience, User Interface, Видео обработка


Участия и изложби:

- Computer Science 2020 - Лектор, Modern Web Design and Layout
- Онлайн изложба "Дизайн по време на пандемия" - 1 и 2 част
- Онлайн изложба "Студентски сайтове с платформата Wordpress"
- Фестивал на "Малките театрални форми - Враца", Инсталация "Art Machine"
- Изложба "Австралийски камъчета", Виде-Арт инсталация "Предложение за Игра"


Други:

Дизайнер за телевизионни предавания - "Господин Х и Морето", "Скъпи Наследници", "Пътят на Честта", "All Inclusive"

Публикации:


Научна статия „Графичен дизайн на потребителски интерфейс” в „Сборник с научни доклади”, Нов български университет (под печат), съавтор

Научна статия "Иновативни цветови схеми и дизайнерски решения на потребителският интерфейс", Сборник с научни доклади", Нов български университет (под печат), съавтор

Научна статия "Актуални технологии и CAD системи за печат върху текстил" в списание "Текстил и Облекло", съавтор

Курсове от текущия семестър: