доцент

доц. д-р Николай Петров

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 10:45-12:45 606 I Корпус
Четвъртък 14:00-16:00 606 I Корпус
Сряда 12:30-14:30 606 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации: