главен асистент

гл. ас. д-р Лиляна Караджова

гл. ас. д-р Лиляна Караджова
Академична длъжност:
главен асистент
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Лиляна Караджова e фотограф, преподавател по фотография и историк на фотографията.

Образователна и научна степен:
2016 - Образователна и научна степен „доктор“, по научна специалност (05.08.04) „Изкуствознание и изобразителни изкуства“, професионално направление 8.2 „Изобразително изкуство”, Тема на дисертационния труд: „Психологически концепции за въображение в изкуството и фотографията през XX и XXI век“
2011 – Образователна степен „магистър“ – магистърска програма „Фотография“, НХА
2008 – Образователна степен „бакалавър“ – бакалавърска програма „Философия“, СУ „Св. Климент Охридски“, Почетна диплома за отличен успех /6.00/

Професионален опит:
От 2021 г. заема академична длъжност „главен асистент“ в Нов български университет към департамент „Кино, реклама и шоубизнес“
От 2016 г. е преподавател по история на фотографията в НБУ.
От 2012 г. е преподавател по история на фотографията в НХА.
От 2008 г. до сега Лиляна Караджова сътрудничи като фотограф за сп. „L’Еuropeo”, „Amica”, „Мax”, “Abitare”, “Diva”, “Лада“.
От 2008г. до сега Лиляна Караджова има над 300 публикации в областта на визуалните изкуства, в специализирани издания: Бюлетин на СБХ, сп. „Изкуство и критика”, сп. “Фotoart”, сп. „Фотобюлетин”, както и в периодичния печат: в. „Култура“, в. „Новинар”, в. Еuropost, сп. „L’Еuropeo”.

Членство в професионални организации:
Съюз на българските художници (СБХ)
Associazione Italiana di Storia Urbana (IASU)

Награди, номинации и стипендии:
2019 – Награда в категория „Образ“ на Нов български университет за проекта „Новите лица на пазара“, ръководител на проекта
2019 – Първо място в конкурс на СБХ за творчески престой в Cite Internationale
des Arts, Париж
2019 – Награда в категория „Серии“ на NY Photo Curator за участие в изложбата Diptych
2019 – Стипендия Erasmus Mundus за гост-преподавател в университет Abat Oliba CEU, Барселона
2016 – Първо място в конкурс на френското издателство Les Escales – Париж, за корица на книгата на Марина Степнова „Lеs femmes de Lazare”
2013 – Номинация в категория „Фотография“ на VII Фестивал „Игри на франкофонията” - Jeux de la Francophonie, Acropolis, Nice, France

Кураторски проекти:
2020 – „Алтернативната фотография в България“, част от проекта „Дървото на живота. Генеалогии на българското съвременно изкуство“. Галерия „One”, София, България
2020 – „Почит към майсторите на фотографията“, изложба на студенти от бакалавърска програма „Фотография“ на НБУ, Галерия „Сердика“, София, България
2019 – „Улица Ивац Войвода“, съавторски проект на Лиляна Караджова и студенти от бакалавърска програма „Фотография“ на НБУ, Къща-музей „Андрей Николов“ към Национална галерия, София, България
2019 – „Граница на фотографското“, Галерия „Академия“, София, България
2019 – „Новите лица от пазара“, изложба на студенти от бакалавърска програма „Фотография“ на НБУ, Галерия „Сердика“, София, България
2018 – Film’s Not Dead, съавторски проект на Лиляна Караджова и студенти от бакалавърска програма „Фотография“ на НБУ, Център за култура и дебат „Червената къща“, София, България
2018 – „Фотографският оригинал и художествените практики II“, Център за култура и дебат „Червената къща“, София, България
2017 – „Фотографският оригинал и художествените практики“, Център за култура и дебат „Червената къща“, София, България
2017 – „Любовта е… “, Галерия „Степния вълк“, София, България

Самостоятелни изложби:
2018 – „Свободата сега-и-тук“, изложба в съавторство с Димитър Стоянович, Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство (06.12-2018 - 20.01.2019 )
2015 – „Светли мисли, тъмни петна”, фотография, the fridge gallery, София, България
2011 – „Машина за сънища”, Международни фотографски срещи, Пловдив, България
2010 - „Постидентичност”, галерия „Академия” НХА, София, България

Избрани участия в колективни изложби:
2020 – „Пресечни точки“, Музикален център „Борис Христов“, София, България, изложба на преподаватели и студенти от департамент „Дизайн“ на НБУ
2019 – „Фотография и дигитални изкуства в НХА“, Галерия „Академия“, София, България
2019 – „The Game”, галерия Loosenart, Рим, Италия
2019 – „Граница на фотографското“, Галерия „Академия“, София, България
2019 – „Улица Ивац Войвода“, Къща-музей „Андрей Николов“ към Национална галерия, София, България
2019 – „Urban Lights”, галерия Loosenart, Рим, Италия
2019 – “Фотографията след фотографията”, Галерия Оne, София, Българя
2019 – „Интеграция на идентичност“, Балабановата къща, Пловдив, България
2018 – Film’s Not Dead, съавторски проект на Лиляна Караджова и студенти от бакалавърска програма „Фотография“ на НБУ, Център за култура и дебат „Червената къща“, София, България
2018 – „Фотографският оригинал и художествените практики II“, Център за култура и дебат „Червената къща“, София, България
2018 – „Светлина и време“, Галерия „Арт Алея“, София, България
2017 – „Фотография и дигитални изкуства в НХА“, Градска художествена галерия Благоевград, България
2017 – „Пространства“, Artspace Luna, Бургас, България
2017 – “Биоморфни форми”, One Gallery, София, България
2017 – „Фотографският оригинал и художествените практики“, Център за култура и дебат „Червената къща“, София, България
2017 – „Любовта е…”, Steppenwolf Gallery, София, България
2017 – „Светлина и време“, Галерия „Арт Алея“, София, България
2016 – “Биоморфни форми”, One Gallery, София, България
2016 – „Любовта е…”, Steppenwolf Gallery, София, България
2014 – Международно триенале на графиката, СБХ, София, България, „Дълбокоморски тайни”, цианотипия
2013 - „Фотография в НХА”, Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство, София, България
2013 – VII Фестивал “Игри на франкофонията” - Jeux de la Francophonie, Acropolis, Ница, Франция
2012 - "16 фотографи", Галерия Юзина, София, България
2012 - "New Wave Photography", The Crypt Gallery, Лондон, Великобритания
2012 - "New Wave Photography", Pawilon Wyspianskiego Gallery, Краков, Полша
2011 - „Head game”, видео, галерия „Академия”, НХА, София, България
2011 – „SmoothArt”, фотография, GrossePointe ArtCenter, Детройт, САЩ
2011 – „Camera Obscura”, фотография, галерия „Академия”, НХА, София, България
2011 – „Night photography”, фотография, галерия „Снимката”, София, България
2011 – Магистърска изложба към „Снимка на годината – България 2011. Канон”, фотография, Национална художествена галерия, София, България
2009 – „Автопортрет”, фотография, галерия „Клуб на фоторепортера”, София, България


Публикации:


Статии в научни издания:

Караджова, Лиляна. Светлинните фрески на модернизма. Развитие на фотограмата между двете световни войни. Проблеми на изкуството, ISSN 0032-9371. 4/2020, стр. 22-30

Караджова, Лиляна. Въображаемото фотографско пространство на анаморфозите в архитектурна среда. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Изкуства, ISSN 2738-7062, Том 113, 2020. стр. 259 - 276

Караджова, Лиляна. „Контактните копия на „Филмови кадри без заглавие“ на Синди Шърман и противоречието между постановка и импровизация в снимачния процес.“ Списание за визуални изкуства и музика, ISSN 2367-6396. 1/2020. стр. 125-135

Караджова, Лиляна. Символният капитал на цирковите артисти във фотографията на Брус Дейвидсън: анализ на маската, костюма и жеста на „джуджето“ през понятията на Пиер Бурдийо. Изкуствоведски четения : тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание. ISSN 1313-2342. - 2014 (2015), с. 472-480

Караджова, Лиляна. Психологически концепции за въображение и тяхното приложение към историята на дизайна през XX и XXI век. Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства, сборник материали от научна конференция на НХА. 2014, София, НХА, ISBN 978-954-2988-10-6, 2015, с. 69-77.

Караджова, Лиляна. Онтологическият статус на физичното и метафизичното действие при Аристотел. Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН. ISSN 0861-7899. – XIV, 5 (2005), c. 142-147


Научни конференции и публични лекции:

2019 - “Reconsidering Ed Ruscha's Then and Now as Premonition for Altering Concepts of Space and Place in Big Cities”, given at 9th AISU CONGRESS The Global City: The urban condition as a pervasive phenomenon, Session 3 – 5: The Photo-book and the city, Болонски университет

2019 - “Bulgarian Documentary Photography: Conflict and Trauma”, публична лекция в университет Abat Oliba CEU, Барселона

2018 - “Found photography and photo archives in post-communist Bulgaria: imagination and traumatic memory”, given at The International Conference “Photography in Academic Research: Images in the Post-Truth Era”, Университет Бъркбек, Лондон

2018 - “Usage of found photography as an innovative technique in photo art therapy”, доклад изнесен на Международна конференция по арт терапия – нови идеи и ценности, Национална Художествена Академия, Бургас

2018 – „Фотографията между прозореца и тунела: От онтологични модели на обукта към психологически теории за възприятието“, публична лекция в Център за култура и дебат „Червената къща“

2018 – Участие в Научна конференция на НБУ „Идентичност и артификация на реалността в изкуството, дизайна и архитектурата”, с доклад на тема: „Идентичността в автопортретите на Синди Шърман в стесненото поле на оптическото несъзнавано“

2016 – Участие в Научна конференция на НБУ „Иновативни подходи в дизайна, архитектурата и визуалните изкуства”, с доклад на тема: „Психологически модели на фотографското – субективната проекция и въображаемото пространство в съвременното анаморфично изкуство“

2014 - Участие в Научна конференция на НХА „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства”, с доклад на тема: Психологически концепции за въображение и тяхното приложение към историята на дизайна през XX и XXI век

2014 - Участие в ХII Изкуствоведски четения с доклад на тема: „Цирковите артисти във фотографията през 50-те години на XX век: Костюмът, маската и жеста като символен капитал във фотоесето „Джуджето” на Брус Дейвидсън

Курсове от текущия семестър: