асистент

ас. д-р Петър Петров

Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Телефон:
0896788755
e-mail:
Приемно време:
Вторник 8:00-9:30 116 II Корпус
Петък 11:30-14:30 116 II Корпус
https://join.skype.com/invite/fMUizVV7ppdd Онлайн
pppetrov@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:Публикации: