асистент

ас. Петър Петров

Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Телефон:
0896788755
e-mail:
Приемно време:
Вторник 13:00-14:00 116 II Корпус
Сряда 11:15-14:15 116 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации: