асистент

ас. д-р Петко Якимов

ас. д-р Петко Якимов
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 13:00-14:30 614 II Корпус
Четвъртък 13:00-16:15 614 II Корпус

Професионална автобиография:Образование:

2013-2016 Докторат на тема: “ Дигиталната сценография и персонаж в киното“- Нов Български Университет
2010 -2013 Магистратура – Филмова и телевизионна режисура – Нов Български Университет-София
1999-2001 Специализация: Компютърнo 3D проектиране и анимация-Национална Художественна Академия-специалност "Сценография".
1991-1996 Национална Художественна Академия "Николай Павлович"гр.София
Приложен факултет, специалност-"Сценография"-художник сценограф -
магистърска степен.
1986-1991 Средно Специално Художественно Училище за Сценични кадри гр.Пловдив- специалност: сценично-художественно осветление и сценография

Професионален опит:

2019-2022 – Технически специалист, ТВ Студио Нов Български Университет.
2021-2022 – Хоноруван преподавател в Националната Художественна Академия „Николай Павлович“- София, катедра„ Индустриален дизайн“
2019-2022 – Хоноруван преподавател в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив – Мултимедия и виртуална реалност
2018 –Лектор в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив – Мултимедия и виртуална реалност
2016 – 2017 Хоноруван преподавател към катедра Филмова и телевизионна режисура и анимация“ към факултет „Екранни изкуства“ НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов
2011-2019 - Българска Национална Телевизия-"Креативен отдел" - художник аниматор
2005-2011 Българска Национална Телевизия
-"Компютърна графика и анимация"- ръководител сектор
2004-2005 Българска Национална Телевизия
Художник аниматор
2003-2004 Балкан Българска Телевизия
Анимация и графичен дизайн
2002-2003 "Криейтив център -София
ТВ Продукции-анимация, рекламни клипове
3D филм "Лятото на Гъбелко"-моделиране, текстуриране и анимация
2000-2002 Филмова Компания UFO-София
филми :"Air Race, Hypersonic, Dragon fighter, Deep Shock-
Art department- сценография, мултимедия-екранна графика
CGI department-проектиране, моделиране, текстуриране, инверсна кинематика , анимация и постпродукция
1998-1999 Студио"Ирис"-Пловдив -графичен дизайнер -предпечат и илюстрации
1995-1996 Щатен сценограф -Драматичен Театър"Сава Доброплодни -Силистра
"Натан мъдреца" Лесинг, реж. Стефан Стайчев
"Генерали в поли"
1991-1996 -National Academy Theatre -Sofia -Stage design:
-"Вишнева градина " от Чехов,
-"Гражданин на планетата земя"
1992 НАТФИЗ -София
"Самум" Стринберг

Игрални филмови проекти, като CGI специалист:

“Deep Shock”, UFO, 2002 ,–character design, modeling, texturing.
„Dragon Fighter”-FOX/UFO, 2001,- optimizing model, character skinning, texturing.
“Hypersonic”-UFO, 2001- storybarding, design, digital graphics and post production.
“Air Race”-UFO


Документални филмови проекти, като CGI специалист:

„Алцек и българите в средновековна Италия“ режисьориИво Иванов, Росица Сбаралия 2020г.
„За Кирил, Методий и за буквите“- реж. Николай Акимов, 2016, 3Д моделиране, реконструкция и анимация.
Бялата лястовица, БНТ- пост продукция.
Присъда невинен, БНТ- пост продукция.
Операция "Спасение", БНТ- 3Д моделиране, реконструкция и анимация
Кръстът на ореш, БНТ-3Д моделиране, анимация и постпродукция
GMO-във фризера, БНТ
Хвърчилата на Афганистан, БНТ
Гара разделна, БНТ
Падането на Берлинската стена-20 години по-късно, БНТ
Фердинанд, непогребания цар, БНТ
и др.


Игри:

“Road to Hеaven”- проектиране на визията, моделиране, текстуриране и анимация на персонажите.
"Work Rapan"-моделиране, текстуриране
"Harry Poter"- моделинг на интериори и текстуриране
"Jona" - моделиране, текстуриране, анимация
"Tonka" - моделиране, текстуриране


Участие в изложбени експозиции:

1999 - Прага, Квадриенале за Сценография-
-костюми, кинетична скулптура
1998 -София, Шипка-6 - Есенна изложба Сценография
-Сценични решения, костюми

1996 - София, Шипка-6 -Стогодишна Национална Художествена Академия - юбилейна изложба -кинетична пластика, сценография, костюми
1995 - Прага, Квадриенале за Сценография-
- Сценичен дизайн, костюми
1995 - Охрид, Македония-пленер по живопис
1994 – Театъра в Сливен, България,
- Пърформънс арт, кинетична скулптура


Филмови проекти, като режисьор:

„Околосветско пътешествие с асансьор“ – късометражен игрален филм, 2015г.
„Мостовете на Дунав“, документален филм /в процес на довършване/
„Двойна експозиция“ – късометражен филм за фотографа „Николай Трейман, 2017г.
„Човекът и дрона“- късометражен филм за оператора и фотограф Явор Мичев, 2017г.
„Фотографията е поезия“ – късометражен филм за фотографа Ивелина Берова 2017г.
„Последната жътва“- док. Филм / във фаза на заснемане.

Интереси:

Кинетична и класическа скулптура, живопис, пречатна графика, фотография, режисура, кинодраматургия, роботика.


Публикации:


1.Статия – “Технология, история и иновации в 3D сканирането, списание “КИНО“, бр. 2 от 2014 г.

2.Статия в годишника на департамент “Кино, реклама и шоубизнес” НБУ – “История и развитие на компютърната графика в игралното кино“
3. Участие с доклад в изкуствоведски четения-2014, организирани от Институтът за изследване на изкуствата – БАН, с международно участие: Развитие на технологиите за улавяне на движение, като изобразително средство в киното
4. Публикация в сборник по проект BG051PO001-3.3.06 – „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, пост докторанти и млади учени". Изнасяне на доклад и участие с публикация на тема:“ Проектиране и създаване на дигитална среда в киното“
5. ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИ ЗА 3D СКАНИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА
CGI - НОВИ ХОРИЗОНТИ,Годишник Телекомуникации 2020, том 7 eISSN 2534-854X


Курсове от текущия семестър: