главен асистент

гл. ас. д-р Пламен Илиев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
0888/615850
e-mail:
Приемно време:
Вторник 11:15-13:30 biblioteka I Корпус
Петък 11:15-13:00 biblioteka I Корпус

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Пламен Илиев е преподавател към департамент „Икономика”. Води курсове по дисциплините „ Финансов контрол и одиторски стандарти” , „ Теория на контрола” ,”Одитинг”‚ “Вътрешен контрол”‚ “Одит в публичния сектор”, „Финансово управление и контрол”, „Основи на финансовия контрол”, „Публични финанси“, „Контролинг“ и др.
Има публикации в областта на:
Финансовия контрол; Контролинг и антикризисно управление; Данъчното планиране в управлението на фирмата; Контролинга на данъците; Данъчния контрол и вътрешния контрол. Контролинг и вътрешен контрол; Вътрешен контрол и одит, Дигитализация на контрола и одита и др.


Публикации: