асистент

ас. Десислава Шпатова

Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 16:15-17:30 513 I Корпус
Четвъртък 13:00-14:30 513 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: