главен асистент

гл. ас. д-р Методи Методиев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
3592 8110276
Приемно време:
Вторник 13:00-14:30 206 II Корпус
Четвъртък 13:00-18:00 206 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: