главен асистент

гл. ас. д-р Рени Янкова

Академична длъжност:
главен асистент
Телефон:
0893365151
Приемно време:
Вторник 16:00-18:00 306 II Корпус
Четвъртък 14:30-16:30 306 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: