главен асистент

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова

Академична длъжност:
главен асистент
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 13:00-15:30 414 Б I Корпус
Четвъртък 11:30-13:00 414 Б I Корпус

Професионална автобиография:Публикации: