професор

проф. д-р Пламен Бочков

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 14:30-16:30 230 I Корпус
Сряда 13:00-15:00 230 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: