доцент

доц. д-р Виктор Аврамов

доц. д-р Виктор Аврамов
Академична длъжност:
доцент
Телефон:
028110620
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 8:00-9:30 603 II Корпус
Понеделник 14:30-15:00 603 II Корпус
Четвъртък 11:15-13:15 603 II Корпус

Професионална автобиография:


Творческа автобиография


Име: Виктор Станиславов Аврамов

Образование: Доктор по научна специалност 3.3 Политически науки (Публична администрация), Диплома № СУ 2012 – 17

Научни интереси: Теория на рационалния избор, теория на игрите, нов институционализъм, европейска интеграция, теория на организацията, енергийна политика и политика, свързана с климатичните изменения на ЕС и България.


Професиална кариера:

2012 г.
Хоноруван преподавател в НБУ

Февруари 2012 -
Светослав Малинов, Европейски парламент, локален съветник.
Сфера на дейност: политика, държавно управление
Основни дейности и отговорности: анализ на политики, консултиране, прогнозиране

Януари 2006г. - Август 2009г.
Политическа партия “Демократи за силна България”, Административен организатор за Северозападна България и област Стара Загора
Сфера на дейност: политика, държавно управление
Основни дейности и отговорности: координиране на политическата и административна дейност на ПП ДСБ за Северозападна България и област Стара Загора
• Изследване и анализ в областта на енергийната политика
• Участие в дейността на вътрешната комисия по енергийна политика
• Осъществяване на контакти с вътрешни и външни за ПП ДСБ партньори
• Подготовка и участие в политически събития

Май 2002г.
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Държавна администрация
Стажант
Превод на всякакъв вид документация свързана с проекти от и на английски език
Научни публикации:

[1] Енергийната политика на Европейския съюз през погледа на теоретичния модел на фокусирания върху актьорите институционализъм, „Публични политики.bg” Vol 2, No 3 (2011)
[2] Рационалност, игри и модели на публичните политики: случаят с енергийната политика на ЕС, Списание „Разум“, 2010

Публикации:


Курсове от текущия семестър: