главен асистент

гл. ас. д-р Михаела Йорданова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


e-mail: michaelayordanova@yahoo.com
Академична длъжност: доцент – СУ „Св. Климент Охридски”; лектор – НБУ.
Научна степен: доктор
Основни изследователски интереси в областта на: приложна лингвистика на класическите езици, тракийска и старогръцка култура.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: езикова култура.
Възможности за експертиза в областта на: тракийска и старогръцка култура, класически езици.
Преподавателски интереси в областта на: класически езици, тракийска и старогръцка култура, езикова култура.
Образование:
• Национална гимназия за древни езици и култури;
• Софийски университет „Св. Климент Охридски” – магистър „Класическа филология”;
• Виенски университет, специализация по старогръцка литература при професор Ойген Дьонт;
• Софийски университет „Св. Климент Охридски” – доктор по антична история.
Членство в организации:
• Българско дружество за изследване на античността;
• Международна организация за класически изследвания/FIEC/.
Участие в национални и международни проекти:
• Креативна Европа;
• Наука и образование за интелигентен растеж.
Обществена дейност:
• Член на управителния съвет на Българското дружество за изследване на античността;
• научен консултант на документални филми, посветени на проблеми на античната култура;
• участие в съставителство и редактиране на сборници, посветени на изтъкнати изследователи на античната култура.


По-важни публикации:
Книги:
• Елински орфически свидетелства, София, 2004.
• Maenads – Early Dionysiac Fests, Sofia, 2017.
Статии:
1. Strategies de l’approche de la Theorie d’Aristote de la Comedie, in: Review of Chairs of History at Law and History Faculty of South-West University-Blagoevgrad, vol. 1, 2003, 71-77.
2. Религията на Минойския Крит, в: Университетски курс лекции по история на религиите, Университетско издателство “Св. Климент Охридски” – София 1999, 254-268.
3. Религията на ахейска Микена, в: Университетски курс лекции по история на религиите, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 1999, 268-284.
4. Аристотел за комедията, в: Годишник на Департамента по средиземноморски и източни изследвания, София. 2003, 73-84.
5. Sur la disparation et la redecouverte du text antique, in: THRACIA XV, In honorem annorum LXX Alexandri Fol, Sofia, Institut of Thracology, Tangra Tanacra Publishing House, 2003, 567-573.
6. La papyrus de Derveni dans la tradition orphique, in: PITYE, Изследвания в чест на проф. Ив. Маразов, София, Издателска къща Анубис, 2002г., 225-232.
7. Литературна теория и класически изследвания, в: Годишник на Департамента по средиземноморски и източни изследвания, НБУ, София. 2005, 95-124
8. Orphic-Dionysian Religiousness: To the Interpretation of the Bronze Ritual Mirror from Olbia Pontica /the Hermitage No 16964/, XIII International Congress of Epigraphy Greek &Latin, Oxford 2007, http:/ciegl.classics.ox.ac.uk.
9. Към интерпретацията на бронзовото огледало от Олбия Понтика, в: Societas classica, Култури и религии на Балканите в Средиземноморието и Изтока, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, 2006, 63-74.
10. Митът за Дионис в гръцката орфическа религиозност, в: Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново, 2008, стр. 63-74.
11. Орфизмът – тези, дискусии, проблеми, в: Проблеми и изследвания на тракийската култура, IV, ИМ „Искра”, Казанлък, 2009, 13-24.
12. Диаспора и есхатологична вяра. Орфизмът в Олбия Понтика, в: Studia Archeologica Universitatis Serdicensis, Sofia, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, 251-261.
13. За северната граница на ахейската епика, в: Studia Classica Serdicensia I, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2010, 401-409.
14. Изображенията на Орфей мистагог в южноиталийската вазопис, в: Varia Thracica, Академично издателство „Марин Дринов”, София, 2011, 82-96.
15. Резос, лечителят херос, в: Юбилеен сборник на Департамента за езиково и специализирано обучение МУ- Пловдив : МУ - Пловдив, 2011, 78-92.
16. HAGNA THYMATA. Антропологични аспекти на безкръвната орфическа жертва, в: Studia Classica Serdicensia II, Университетско издателство “Св. Климент Охридски” София, 2013, 123-134.
17. Immortal Mortals: Heroic Ideology in Thracian Myth and Cult, Orpheus XXI, Institut of Thracology, Sophia, 2016, 65-75.
18. Родопският хероон на Резос в свидетелството на Флавий Филострат /Philostr. Her. 62ff/, - В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, т. IV Казанлък, ИМ „Искра”, 2011, 144-154.
19. Име и памет. Към етимологията на Резос, - В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, т. VI Казанлък, ИМ „Искра”, 2013, 120-130.
20. Rhesos Anthropodaimon. Aspects of Thracian Heroisation, In: Angels, Demons and Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery. Coord. Iulian Moga. Ed. Univers. “Alexandru Ioan Cusa”, Iasi, 2013, 268-279.
21. Healing and Sacred Medicine in Ancient Thrace, - In: Studia classica Serdicensia V, Monuments and Texts in Antiquity and Beyond. Essays for the Centenary of Georgi Mihailov(1915-1991), Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2015, 544-552.
22. За някои аспекти на магическата медицина в древна Тракия , - В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, т. VIII Казанлък, ИМ „Искра”, 2016, 221-234.
23. Фармацевтичен дискурс и културни реалии в епохата на гръцката архаика и класика, - В: Чуждият език и съвременното образование, МУ – Варна, 2017, 541-548.

Учебници, учебни помагала, преводи:
• Nomina remediorum, учебно ръководство, София, 2016;
• Terminologia pharmaceutica, учебни материали, София, 2012;
• Terminologia medicinalis, учебни материали, София, 2017;
• Език и цивилизация на древна Елада, учебна платформа, www.ancientgreece.hit.bg, съставител, 2005;
• Христоматия по тракология, преводи от старогръцки и латински, София, 1992;
• Орфически фрагменти, превод от старогръцки и коментар, София, 2004.


Публикации:


По-важни публикации:


• Alexieva M. Strategies de l’approche de la Theorie d’Aristote de la Comedie, in: Review of Chairs of History at Law and History Faculty of South-West University-Blagoevgrad, vol. 1, 2003, 71-77.

• Алексиева М. Религията на Минойския Крит, в: Университетски курс лекции по история на религиите, Университетско издателство “Св. Климент Охридски” – София


1999.


• Алексиева М. Религията на ахейска Микена, в: Университетски курс лекции по история на религиите, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 1999, 268-284.

• Алексиева М. Аристотел за комедията, в: Годишник на Департамента по средиземноморски и източни изследвания, София. 2003, 73-84

• Alexieva M. Sur la disparation et la redecouverte du text antique, in: THRACIA XV, In honorem annorum LXX Alexandri Fol, Sofia, Institut of Thracology, Tangra Tanacra Publishing House, 2003, 567-573.

• Alexieva M. La papyrus de Derveni dans la tradition orphique, in: PITYE, Изследвания в чест на проф. Ив. Маразов, София, Издателска къща Анубис, 2002г., 225-232.

• Алексиева М. Елински орфически свидетелства, монография с резюме на немски, София, ЛИК, 2004.

• Алексиева М. Литературна теория и класически изследвания, в: Годишник на Департамента по средиземноморски и източни изследвания, НБУ, София. 2008, 95-124.

• Alexieva M. Orphic-Dionysian Religiousness: To the Interpretation of the Bronze Ritual Mirror from Olbia Pontica /the Hermitage No 16964/, XIII International Congress of Epigraphy Greek &Latin, Oxford 2007, http:/ciegl.classics.ox.ac.uk.

• Алексиева М. Към интерпретацията на бронзовото огледало от Олбия Понтика, в: Societas classica, Култури и религии на Балканите в Средиземноморието и Изтока, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново, 2009, 63-74.

• Алексиева М. Митът за Дионис в гръцката орфическа религиозност, в: Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново, 2008, стр. 63-74.

• Алексиева М. Орфизмът – тези, дискусии, проблеми, в: Проблеми и изследвания на тракийската култура, IV, ИМ „Искра”, Казанлък, 2009, 13-24.

• Алексиева М. Диаспора и есхатологична вяра. Орфизмът в Олбия Понтика, в: Studia Archeologica Universitatis Serdicensis, Sofia, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, 251-261.

• Алексиева М. За северната граница на ахейската епика, в: Studia Classica Serdicensia I, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, 401-409.

• Алексиева М. Изображенията на Орфей мистагог в южноиталийската вазопис, в: Varia Thracica, Академично издателство „Марин Дринов”, София, 2011, 82-96.

• Йорданова М. Резос, лечителят херос, в: Юбилеен сборник на Департамента за езиково и специализирано обучение МУ- Пловдив : МУ - Пловдив, 2011, 78-92.

• Йорданова М. HAGNA THYMATA. Антропологични аспекти на безкръвната орфическа жертва, в: Studia Classica Serdicensia II, Университетско издателство “Св. Климент Охридски” София, 2013, 123-134.

• Jordanova M. Immortal Mortals Heroic Ideology in Thracian Myth and Cult, Orpheus XX, Institut of Thracology, Sophia, 2014, 12-23.

• Йорданова М. Philostr.Her. 62ff, в: Проблеми и изследвания на тракийската култура, т. IV Казанлък, ИМ „Искра”, 2011, 144-154.

• Йорданова М. Име и памет. Към етимологията на Резос. Проблеми и изследвания на тракийската култура, т. VI Казанлък, ИМ „Искра”, 2013, 120-130.

• Jordanova M. Rhesos Anthropodaimon. Aspects of Thracian Heroisation, in: Angels, Demons and Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery. Coord. Iulian Moga. Ed. Univers. “Alexandru Ioan Cusa”, Iasi, 2013, 268-279.

Учебни материали:

• Алексиева М. Език и цивилизация на древна Елада, учебна платформа, www.ancientgreece.hit.bg, съставител, 2005.

• Йорданова М. Terminologia pharmaceutica, учебни материали, София, 2012.

Курсове от текущия семестър: