преподавател

преп. Десислава Илиева

преп. Десислава Илиева
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
057962023
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:00 УЦ Албена
офис 301 + Viber + електронна поща I Корпус
Вторник 13:00-15:00 УЦ Албена
офис 301 + Viber + електронна поща I Корпус
Сряда 9:00-11:00 УЦ Албена
офис 301 + Viber + електронна поща I Корпус
Четвъртък 11:00-13:00 УЦ Албена
офис 301 + Viber + електронна поща I Корпус
петък - електронна поща: dilieva@nbu.bg + Viber Онлайн

Професионална автобиография:


Десислава Василева Илиева – работи като преподавател към Департамент „Администрация и управление”. Води курсовете по Професионални техники в хотелиерството и ресторантьорството и Бизнес комуникации и делови преговори на френски език, както и други специализирани курсове към БП “Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството – Албена от 2011 година. По образование е “икономист в туризма”, завършила Икономически университет - Варна. Има магистърска степен по Управление на луксозното хотелиерство. Притежава богат професионален опит в туризма и в работата с френски туристи.
1996 – 2000 година - Работи в сферата на хотелиерството и ресторантьорството в курортите Боровец, Златни пясъци, Дружба, Слънчев ден.
2000 – 2010 година - Работи като екскурзовод с френски език, изпълнява ръководна и организаторска дейност в туристически офис на Албена Тур – Албена и х-л „Самоков - Боровец” АД. Била е дългогодишен представител на френски туроператори в България – PRODINTOUR, FRAM, LOOK VOYAGES. Занимава се с организацията и продажбата на екскурзии и други допълнителни услуги на френски и белгийски туристи.
2013–2015 – Участва, като преподавател–изследовател, в международен Европейски проект 539920-LLP-1-2013-1-BG-LEONARDO-LMP - Алианс за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти (RESPONS). Ръководи работата по разработването на ЕКР и нов професионален профил за мениджър на малък хотел или ресторант и изработването на Наръчник за Корпоративна социална отговорност в хотелиерството и ресторантьорството.


Публикации:


Информационно-образователен наръчник за социално-отговорно управление на малки хотели и ресторанти - http://responsalliance.eu/wp-content/uploads/2015/09/E-handbook_BG.pdf