главен асистент

гл. ас. д-р Пламен Рилски

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 8:00-9:30 508 II Корпус
Вторник 12:00-14:30 508 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: