главен асистент

гл. ас. д-р Пламен Рилски

гл. ас. д-р Пламен Рилски
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 12:30-14:30 508 I Корпус
Вторник 12:30-14:30 508 I Корпус
mailto: p_rilsky@mail.bg Онлайн

Професионална автобиография:


2016 г. – НБУ
Главен асистент към Магистърски факултет
Провеждане на Лекционните и Тренинг курсове по:
Сградостроителство 1 и 2 част
Архитектурни конструкции 1 и 2 част

2013 г. - 2014 г. УАСГ
Хоноруван преподавател към катедра „Жилищни сгради”
Провеждане на Упражнения по Жилищни сгради 1 и 2 част


2011 - 2013 г. УАСГ
Редовен асистент към катедра „Жилищни сгради”
Провеждане на Упражнения по Жилищни сгради 1 и 2 част


2010 - 2015 г. НБУ
Хоноруван преподавател към Магистърски факултет
Провеждане на Тренинг курс по дисциплината Бизнес парк


2003 - 2011 г. УАСГ
Хоноруван преподавател към катедра „Жилищни сгради”
Провеждане на Упражнения по Жилищни сгради 1 и 2 част


2003 г. – AРХИбау ООД
Управител
Проектиране, консултиране, менажиране


1997 г. – 2003 г. Архитектурни бюра във ФРГ
Архитект, Проектархитект, Ръководител проект
Проектиране и менажиране
Публикации:


Курсове от текущия семестър: