главен асистент

гл. ас. д-р Светослав Анев

гл. ас. д-р Светослав Анев
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
02/8110599
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование:
2011–2014 Нов български университет, о.н.с. Доктор, програма „Дизайн“
2007–2010 Нов български университет, о.к.с. Магистър, програма „Пространствен дизайн“
2003–2005 Национална художествена академия, о.к.с. Магистър, Факултет за приложни изкуства, катедра „Резба“.
1999–2003 Национална художествена академия, о.к.с. Бакалавър, Факултет за приложни изкуства, катедра „Резба“.

Основни изследователски интереси в областта на: Съвременни тенденции в областта на интериорния и мебелен дизайн, устойчиво развитие в дизайна, проектиране и приложение на нови технологии в дизайна, дизайн рисуване.

Публикации:
Анев, С. (2021). „Дизайнът на мебели - фактори и аспекти в съвременното развитие”. Научна монография. Архитектурно издателство Арх&Арт, София. ISBN 978-954-8931-55-7.

Анев, С. (2018). „Дизайнът за хората в неравностойно положение – проблеми, решения и перспективи”. Сборник с научни публикации № 5/2017-18, Нов български университет. ISSN 1314-7188

Анев, С. (2018). „Еволюционно развитие на дизайна на спомагателни средства за хора в неравностойно положение”. Сборник с научни публикации № 5/2017-18, Нов български университет. ISSN 1314-7188

Анев, С. (2017). „Съвременни дизайн – интерпретации в контекста на културно-историческото наследство” в „Паметници, реставрация, музеи”, официален информатор на Българската академия на науката и изкуствата. Арх&Арт № 1-2/2017,. ISSN 1312-3327

Анев, С. (2016) „Равни възможности, или как дизайнът помага на хората“. Сп. „MD International magazine/Furniture design & Interior“, бр.3/2016, ISSN 1312-6466

Анев, С. (2016) „Социален дизайн“. Сп. „MD International magazine/Furniture design & Interior“, бр.4/2016, ISSN 1312-6466

Анев, С. (2015). „Принципи за устойчивост, предшестващи жизнения цикъл на продукта в мебелния дизайн”. Сборник с научни публикации № 4/2015, Нов български университет. ISSN 1314-7188

Анев, С. (2014). „Устойчивост, материали и процеси в съвременния продуктов дизайн – бамбук”. Сборник с научни публикации № 3/2014, Нов български университет. ISSN 1314-7188

Анев, С. (2012). „Съвременните технологии в жилищния интериор: навлизане и развитие”. Сборник с научни публикации № 1/2012, Нов български университет

Анев, С. (2012). „Столът – иновативен дизайн, автори и посока на развитие” в Национален седмичник на българските архитекти „Арх&Арт”, ISSN 1313-8863, бр. 21 (1043)/ 24-31.05.2012

Анев, С. (2012). „Умните къщи: навлизането на новите технологии в съвременния живот”, Национален седмичник на българските архитекти „Арх&Арт”, ISSN 1313-8863, бр. 10 (1032)/ 8-15.03.2012

Анев, С. (2012). „Устойчиво развитие при мебелите за седене в жилищния интериор” в Сборник научни доклади 2011-2012 на департамент „Дизайн и архитектура”, в рамките на Втора междууниверситетска научна конференция „Креативни практики и устойчив дизайн”, Нов български университет, 31.10.2012 г., ISBN 978-954-535-791-6

Anev, S. (2013) „Sustainable development of product design in residential interior“. Conference Proceedings of the Third International European Polytechnical University ESI'2013. ISSN 1314-5711

Участия в изложби:
2021 г. – Участие в изложба „20x20 Транс формат”. Галерия Little bird place. София.
2020 г. – Участие в обща изложба на департамент „Дизайн“, в къща-музей Борис Христов, София.
2018 г. – Участие в обща изложба-дизайн, в изложение ”Светът на мебелите”, София, Интер експо център.
2018 – Самостоятелна изложба „Виена 2017 – дизайн акценти“. НБУ, корпус 1, ет.2. по проект към фонд „Учебни програми“ на факултет за Базово образование.
2017 г. – Участие в обща изложба-дизайн, в изложение ”Светът на мебелите”, София, Интер експо център.
2015 – Участие в обща изложба „Светлина и време-2015“ на студенти и преподаватели от департамент Дизайн на НБУ. Галерия Арт-алея, София.
2011 г. – II-ро биенале на българския дизайн, София, СБХ, галерия „Шипка“ 6.
2010 г. – Обща изложба в изложение ”Светът на мебелите”, София, Интер експо център.
2004 г. – Първа студентска изложба „Анатомични пластики“, София, галерия Ведарт.
2004 г. – Изложба „Дърворезба“, София, галерия Ведарт.
2003 г. – Изложба скулптура и графика, София, Унгарски културен институт.
2003 г. – 21-ви световен фестивал "Скулптура в сняг". Гринделвалд, Швейцария.
2001 г. – Обща изложба „Дървопластика“, Будапеща, Български културен институт.
1997 г. – Изложба акварел и графика, София, СБХ, галерия „Шипка“ 6.

Обществена дейност:
Член на асоциация на интериорните дизайнери в България


Публикации:


Курсове от текущия семестър: