главен асистент

гл. ас. д-р Весела Попова

гл. ас. д-р Весела Попова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Вторник 10:30-13:00 503 II Корпус
Сряда 11:00-13:00 503 II Корпус
Четвъртък 11:15-12:45 503 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: