преподавател

преп. Анжела Ангелова

Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
0899/997980
Приемно време:
Понеделник 13:15-14:45 110 II Корпус
Сряда 14:45-16:15 110 II Корпус

Професионална автобиография:


22.02.2010 - до сега
Преподавам немски език в общообразователни курсове, нива А1-В2, към ФБО, в курсове по практически немски език в бакалавърски програми "Германистика" и "Приложни чужди езици за администрация и управление" (на английски и II. чужд език), водя курсове по "Писмен превод и редактиране на преводен текст" и "Превод на административно-правни документи", и немски език за юристи в магистърска програма "Право".
15.09.1992-31.01.2010
Учител по немски език в ГПЧЕ, гр. Монтана и ДФСГ "Интелект", гр.Плевен
2006 - 2015
Участие в ежегодните конференции на Дружеството на преподавателите по немски език в България
16.-29.08.2009
Участие като стипендиант на Гьоте-Институт България в квалификационен семинар за чуждестранни преподаватели по немски език на тема "Европа в часовете по немски език" в гр.Дюселдорф, Германия
27.04.-18.05.2008
Участие в трансгранична практика в гр.Кемниц, Германия, в рамките на едногодишен проект по програма "Леонардо да Винчи" на ЕС на тема "Социалната ангажираност на бизнеса като съставна част на фирмените стратегии - иновативни практики"
март-декември 2007
Участие в многомодулен квалификационен курс "Многоезични в Европа: насърчаване на немски като следващ чужд език", организиран от Гьоте-Институт България
13.-15.06.2007
Участие в квалификационен семинар "Чуждият език в учебно-тренировъчната фирма", организиран от KulturKontakt Austria в рамките на програма Eco Net
12.-13.05.2007
Участие в курс "Подготовка и управление на проекти" за специалисти в сферата на образованието, организиран от Фондация Европартньори 2007
13.12.2006
Участие в практически семинар за популяризиране на Общата европейска езикова рамка, организиран от МОН
28.04.2006
Участие в семинари, организирани от издателство ПОНС България в рамките на Деня на издателство Klett
февруари 2006
Участие в курс за базови и специфични компютърни умения, организиран от НПЦ
01.-06.08.2005
Участие в 13.международна конференция на преподавателите по немски език в секция "Повече автономност за обучаваните", проведена в Университета на гр.Грац, Австрия
28.03.-17.04.2005
Участие в трансгранична практика в рамките на едногодишен проект по програма "Леонардо да Винчи" на ЕС на тема "Комуникационни схеми на управление в съвременните немски фирми" в гр.Лайпциг, Германия
1985-1990
Следване във ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий", специалност "Български и немски език"


Публикации:


В преводаческия екип на книгата "Опорни точки в живота", автор - Беинса Дуно - Beinsa Duno: Anhaltspunkte des Lebens. Zusammenkunftsvortrage 1942. Verlag Bjalo Bratstvo Sofia, 2015, 228 с., ISBN 978-744-263-4.
Превод на книгата "Учителя говори" на немски език - "Der Meister spricht", изд. "Бяло Братство", 2013, 141 с., ISBN 978-954-744-195-8.
В редакторския екип на книгите:
"Светият Дух - лечител и спасител", изд. БЪДЕЩЕ БН, 2019, 275 с., ISBN 978-619-7305-09-8.
"Даровете на Духа", Диана Мечкова, изд. БЪДЕЩЕ БН, 2017, 376 с., ISBN 978-619-7305-05-0.
"Творете с вяра и любов", Диана Мечкова, изд. ХРИКЕР, 2015, 465 с., ISBN 978-954-349-103-2.
"Молитви, духовни практики, откъси от небесната поредица "Книгите, които лекуват"", Диана Мечкова, изд. ХРИКЕР, 2014, 303 с., ISBN 978-954-349-086-8.
"Светлината на Любовта", Диана Мечкова, изд. ХРИКЕР, 2013, 391 с., ISBN 978-954-349-075-2.
"Връзка със Светлината", Диана Мечкова, изд. ХРИКЕР, 2011, 347 с., ISBN 978-954-349-025-7.

Курсове от текущия семестър: