асистент

ас. Мария Тумбева

ас. Мария Тумбева
Академична длъжност:
асистент
Телефон:
0896736486
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 9:00-11:00 603 I Корпус
Сряда 9:00-11:00 603 I Корпус
Четвъртък 9:00-11:00 603 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: