доцент

доц. д-р Йордан Бакалов

Академична длъжност:
доцент
Телефон:
02/8110272
Приемно време:
Сряда 11:30-12:45 202 II Корпус
Сряда 14:30-16:15 202 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: