доцент

доц. д-р Йордан Бакалов

Академична длъжност:
доцент
Телефон:
02/8110272
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: