главен асистент

гл. ас. д-р Янко Димитров

Академична длъжност:
главен асистент
Телефон:
Приемно време:
Сряда 18:00-19:00 406 I Корпус
Събота 14:30-17:30 406 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: