професор

проф. Явор Конов д.н.

проф. Явор Конов д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Сряда 11:15-12:45 504a I Корпус
Сряда 14:30-15:00 504a I Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 504а I Корпус

Професионална автобиография:Явор Конов (роден 1964 г.) е български музикант, професор, автор и преводач на книги, статии и учебни пособия за музика.

През 1983 г. завършва с медал Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София със специалност пиано, а през 1991 г. – Националната музикална академия в София със специалности „музикознание” (полифония) и „хорово дирижиране”. През 1998 г. става доктор по изкуствознание, а през 2006 г. – доктор на изкуствознанието.

От началото на 1990-те год. работи в Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград. От 2005 г. е професор е по полифония в катедра „Музика“ на Факултета по изкуства. През 2008 г. става директор на Университетския ресурсен център за франкофонски изследвания към ЮЗУ. От декември 2010 г. преминава на работа като професор в Департамент „Музика“ на НБУ. Преподавал e и в СУ и НАТФИЗ.

През 1999 г. се жени за доц. д-р Теодора Болярова-Конова, доктор по медицина. Имат 2 деца – Тереза (2000) и Андрей (2007).


Познанията, трудовете и постиженията на проф. д.н. Конов са с най-голямо признание не само в България, но и в чужбина, вкл. от най-авторитетните институции в областта – Ателието за изследвания към Центъра за барокова музика във Версай и Факултета по музика и музикознание на Парижкия университет (Сорбоната) („превъзходен специалист”, 2009).

В чест на българското издание на „Речника по музика“ на дьо Бросар, по инициатива на водещите френски музиколози, на 24 ноември 2011 г. в Библиотеката на Версай се провежда "Кръгла маса около Явор Конов" - прецедент във френско-българските отношения.


Личен сайт: https://yavorkonov.alle.bg/


Я. Конов в българската, английската и руската уикипедии:
https://bg.wikipedia.org/wiki/Явор_Конов,
https://en.wikipedia.org/wiki/Yavor_Konov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yavor_Konov
Някои отзиви за проф. д.н. Явор Конов (из българската преса):

http://www.kultura.bg/bg/article/view/15948

http://www.kultura.bg/bg/article/view/17744

http://www.kultura.bg/bg/article/view/17735

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1172305Една от лекциите-концерти на Явор Конов:

http://www.youtube.com/watch?v=4xF-bhC6D7o&feature=youtu.be


Публикации:


Проф. д.н. Явор Конов е автор на над 140 публикации, сред които:

„За полифоничността” (1995, 2/2001, 3/2003),
„Култура и музикално изкуство” (1997),
„Идеи и подходи за естествено свирене на пиано” (2003);
на анотирани преводи на
„Принципите на клавесина” (1702) и „Нов трактат за акомпанимента на клавесин, на орган и на други инструменти” (1707) на дьо Сен Ламбер (1998),
„Практически елементи на генералбаса” на В. А. Моцарт (1999),
„Изкуството на контрапункта” (1558) на Джозефо Царлино (2003*);
на монографиите
„Първият трактат по клавесин – „Принципите на клавесина” на Дьо Сен Ламбер, 1702” (1998),
„Себастиан дьо Бросар и неговият Речник по музика" (2003),
„За Джозефо Царлино и Изкуството на контрапункта” (2004*),
„Лексикографско, историографско и библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655–1730) – духовник, музикант и ерудит” (2008*),
"Бросар, Себастиан дьо - Речник по музика (ІІ, 1705). Явор Конов – превод и коментари" (2010**);
"Падре Атанасиус Кирхер (1602-1680) и неговата Musurgia Universalis (Рим, 1650) : Itinerarium illustratum" (2018), Явор Светозаров Конов, ISBN 9876191882113, публикувана в Научния електронен архив на НБУ, София http://eprints.nbu.bg/3838/
"Passim" (2019), Явор Светозаров Конов, ISBN 978-619-91439-0-2, публикувана в Наячния електронен архив на НБА, София, 2019 http://eprints.nbu.bg/4117/1/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20Passim%20%20last.pdf


на научни студии, статии и др.

__________

Пояснения: *удостоени с наградите "Книга на годината" на Съюза на българските композитори, секция „Музиколози“; **удостоена със Специалната награда "Книга на годината" на СБК, секция „Музиколози“.

Курсове от текущия семестър: