д-р Нели Маринкова

Академична длъжност:
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 8:00-9:30 504a I Корпус
Четвъртък 8:00-9:30 504a I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: