професор

проф. д-р Веселина Манева

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 12:30-14:30 412 I Корпус
Четвъртък 9:00-9:30 412 I Корпус
Четвъртък 11:30-13:00 412 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


монографии:
Патентното нарушение, Изд. РОМИНА, 2008 г.

Курсове от текущия семестър: