преподавател

преп. Наталия Петкова

Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ОПИТ


• Име и адрес на работодателя Нов Български Университет
• Вид и название на заемания пост Щатен преподавател по английски език


За • Превод на учебник по пеене “Vocal Release Singing Manual”
• Превод на публична лекция/дискусия на Рандъл Бейкър на тема „Future is not what it used to be” („Бъдещето не е това което беше”) към Център по публична администрация
• Превод на фотографска конференция към департамента по „Кино, реклама и шоу бизнес”
• Провеждане на пробен изпит към Гръцко-американския университет
• Участие в конференция с тема „The Great Getsby” as a Modernist Interpretation of the American Dream”( „”Великият Гетсби” като модернистична интерпретация на американската мечта”)
• Участие в конференция с тема “What is an American?: Crevecoeur’s idea of the American Nation and the American Self”(„Какво е Американецът?: Идеята на Кревекюр за американската нация и американската Същност”)
• Участие в конференция с тема „Henry David Thoreau’s Place Sense” ( „Усещането за място през погледа на Хенри Дейвид Торо”)


• От името на НБУ
• Участия в комисия за набиране на преводачи в СИБанк
• Превод на статия на Цветелина Герджикова, заглавие „Канадската мозайка” за вестник „Език и литература”, издание на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
• Превод на конференция на тема „IT and Communication Technologies”, Шератон
• Превод на журналистическа конференция относно откриване на нов обект, дискотека „Плаза”
• Превод на конференция относно разширяването на ЛУКОИЛ
• Съпровод и превод по програмата ФАР за здравна интеграция на малцинствата

ОБУЧЕНИЕ

• Магистърска програма към Нов Български Университет, специалност “Американистика и британистика. Сравнителни изследвания“ („British and American Studies. Comparative Approaches”)
• Магистърска теза: „ Exceptionality and the American Dream in the Frontier Experience of the Nation as Seen By Frederick Jackson Turner” (Изключителността и американската мечта в граничния опит на нацията през погледа на Фредерик Джаксън Търнър”)

• Основни изучавани предмети/придобити умения

• Литература (британска и американска)
• Философия (британска и американска)
• История (британска и американска)
• Религия
• Семиотика
• Антропология
• МузикаПубликации: