доцент

доц. д-р Климент Иванов

доц. д-р Климент Иванов
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
02 8110 536, 0899 899 471
e-mail:
Приемно време:
Сряда 11:00-13:00 503 II Корпус
Четвъртък 14:30-16:30 503 II Корпус
Петък 11:00-13:00 503 II Корпус

Професионална автобиография:


Настояща позиция:
Програмен консултант на Магистърска програма „Архитектура" на Нов български университет.


Специализации:
Жилищни сгради, обществени сгради, реконструкция на сгради, продуктов дизайн.


Архитектурно бюро:
2005 — до сега:
„Климент Иванов Архитекти"
www.klimentivanov.com


Професионално членство:
Камара на архитектите в България
Пълна проектантска правоспособност


Образование:
2010 — 2014:
Нов български университет, гр. София
Департамент „Архитектура”
Докторска програма „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“
Професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Доктор
Ръководител доц. д-р арх. Анна Аврамова

1994 — 2000:
Университет по архитектура, строителство и геодезия, София
Магистър по архитектура
Специализация по Обществени сгради, ръководител доц. арх. Георги Берберов.

1999:
Universita Iuav di Venezia, Венеция, Италия
Marittima Workshop, ръководител проф. Giuseppe Longhi
Студент по Европейска програма "Темпус"

1987 — 1992
Английска езикова гимназия "Пловдив", Пловдив
Нередовен учител по английски език


Награди:
2011
Първа награда
„Hands on Door Handles"
Международен конкурс за дизайн, Италия
Участвали са 6209 проекта от 103 страни.

2007
Втора награда
AрхИдея 2007 — Категория „Реконструкции"
Национален архитектурен конкурс
Първа награда не е присъдена.

2006
Първа награда и възлагане
„Реконструкция и надстрояване на градска художествена галерия „Проф. Илия Петров""
Национален архитектурен конкурс, гр. Разград

2006
Първа награда
AрхИдея 2006 — Категория „Реконструкции"
Национален архитектурен конкурс

2006
Номинация
„LivingBox — Prefabricated Living Unit"
Международен архитектурен конкурс, Италия
Проектът е класиран сред първите 50 проекта. Участвали са 1048 проекта и 2570 участници от 65 страни.

1999
Студент на годината на Архитектурен факултет на УАСГ за 1999 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София

1999
Почетен диплом и медал
Национален преглед на българската архитектура “Изложба - конкурс за архитектурни проекти 1997-1999”
В колектив с ръководител арх. Т. Серафимов.


Участия:
2013
Седмица на дизайна Милано 2013 (Milan Design Week 2013)
Fuorisalone Sarpi Bridge — Oriental Design Week
гр. Милано, Италия

2011
Второ биенале на българския дизайн
гр. София

2008
Национален преглед на българската архитектура - 2008
гр. София

2006
Световно триенале по архитектура „Интерарх 2006"
гр. София


По-важни обекти:

Архитектура - реализации:

Реконструкция и надстрояване на Градска художествена галерия "Проф. Илия Петров", гр. Разград, РЗП=1450 м2
Административна сграда „Калистратов Груп“, кв. Овча купел, гр. София, РЗП=2500 м2
Реконструкция и покривно преустройство на Административна сграда, ул. „Шипка“, гр. София, РЗП=653м2. Сградата е Недвижима културна ценност.
Жилищна сграда с офиси и подземен гараж, кв. Манастирски ливади - изток, гр. София, РЗП=5190м2
Жилищна сграда с магазини и подземен гараж, кв. Борово, гр. София, РЗП=2650м2
Жилищна сграда с ресторант, офиси и подземни гаражи, кв. Манастирски ливади - запад, гр. София, РЗП=6600м2. Съвместно с арх. Р. Първанов
Апартаментен хотел „Войнов“, гр. Приморско, РЗП=1500м2. Съвместно с арх. И. Пантелеев


Къща на сем. Рагини, гр. София, РЗП=480м2
Къща на А. Карадимов, гр. Банкя, РЗП=420м2
Къща на сем. Фиданови, гр. Пловдив, РЗП=350м2
Къща на сем. Василеви, гр. Пловдив, РЗП=150м2
Къща на сем. Галеви, р-н Панчарево, гр. София, РЗП=180м2
Къща на сем. Пейчеви, гр. Пловдив, РЗП=180м2
Лятна къща на сем. д-р Кацарови, с. Нови хан, обл. Софийска, РЗП=150м2
Лятна къща на сем. Проданови, гр. Пловдив, РЗП=95м2

Интериор на рeсторант KG, кв. Овча купел, гр. София
Интериор на сем. Висулчеви, кв. Манастирски ливади - изток, гр. София
Интериор на сем. Щинкови I, кв. Младост I, гр. София
Интериор на сем. Щинкови II, кв. Дианабад, гр. София
Интериор на сем. Каменови, кв. Младост I, гр. София
Интериор на сем. Градинарови, кв. Малинова долина, гр. София
Интериор на сем. Дамянливеи, кв. Тракия, гр. Пловдив
Интериор на сем. Иванови, кв. Дианабад, гр. София
Интериор на сем. Георгиеви, кв. Изгрев, гр. София

Фасадно цветово решение на Зала “Универсиада”, гр. София

Архитектура - проекти:

London Bridge 800 - Design an Inhabited Bridge, Международен конкурс, гр. Лондон, Великобритания
Piraeus Tower 2010 - Changing the Face / Facades Reformation, Международен конкурс, пристанище Пирея, Гърция
Подвижна къща Human Shell, LivingBox - Prefabicated Living Unit, Международен конкурс, Италия
Реконструкция на промишлена сграда в печатница, Южна индустриална зона, гр. Пловдив
Ателиета за художници, гр. Разград
The Loft as a Colourful Shell, New Vision of the Loft, Международен конкурс, Полша
Жилищна сграда с магазини, кв. Кючук Париж, гр. Пловдив, РЗП=1400м2
Жилищна сграда с гаражи, кв. Съдийски, гр. Пловдив, РЗП=1500м2
Реконструкция на Тренировъчна зала на Националния отбор по вдигане на тежести, НСБ „Диана", гр. София
Къща на сем. Йовчеви, с. Бойково, обл. Пловдивска, РЗП=320м2
Къща на сем. Георгиеви, с. Първенец, обл. Пловдивска, РЗП=320м2
Къща на поп Й. Христозов, с. Марково, обл. Пловдивска, РЗП=200м2
Къща на сем. Йорданови, с. Хераково, обл. Софийска, РЗП=229м2

Продуктов дизайн:

Дръжка за врата „Glow Stripe“, Hands on Door Handles, Международен конкурс, гр. Милано, Италия – Прототип
Дръжка за врата „Architectural Forms“, Hands on Door Handles, Международен конкурс, гр. Милано, Италия
Ръчен часовник „Sei Sport“ – мъжки, Design Time, Международен конкурс, Италия
Ръчен часовник „Sei Elegance“ – мъжки, Design Time, Международен конкурс, Италия
Ръчен часовник „Pebble in the Stream“ – дамски, Design Time, Международен конкурс, Италия


Публикувани проекти:

2013
Списание „House Beautiful Turkey”, брой 111/март, Турция

2011
Международен интернет портал „Designboom”, www.designboom.com/project/glow-stripe/
Международен интернет портал „Аrchitizer”, www.architizer.com/ projects/imperatorskaya-korona/
Списание „Abitare България”, брой 013
Списание „MD”, брой 3

2008
Списание „Още за къщата”, брой 11
Списание „Още за къщата”, брой 09
Списание „Хубавите къщи”, брой 05
Списание „Хубавите къщи”, брой 03
Списание „Идеален дом”, брой 146/юли
Списание „Интериор и пазар”, брой 016

2006
Списание „Още за къщата”, брой 09
Списание „Още за къщата”, брой 07
Списание „Хубавите къщи”, брой 03
Списание „Хубавите къщи”, брой 01

2005
Международен интернет портал „Edilportale”, http://www.edilportale.com/livingbox/Scheda_Progetto.asp?IDF=5342&IDP=50763


Публикации:


Публикации:

Иванов, Климент (2016). Имитацията като метод за намеса в съществуващи сгради. Изкуствоведски четения 2016; Модул Ново изкуство, Институт за изследване на изкуствата. София: Българска академия на науките (БАН).

Иванов, Климент (2015). Архитектурни намеси в (под)покривни пространства. Сборник научни публикации на Департаментите „Архитектура”, „Дизайн” и „Изящни изкуства”, брой 4. Ред. Аврамова, Анна. София: Изд. на Нов български университет.

Иванов, Климент (2014). Феноменът „Съвременни руини”. Сборник научни публикации на Департаментите „Архитектура”, „Дизайн” и „Изящни изкуства”, брой 3. Ред. Аврамова, Анна. София: Изд. на Нов български университет, стр. 27-35.

Иванов, Климент (2014). Архитектурни намеси при промяна на функцията на сградите. Сборник научни публикации на Департаментите „Архитектура”, „Дизайн” и „Изящни изкуства”, брой 3. София: Изд. на Нов български университет, стр. 37-48.

Иванов, Климент (2014). Архитектурни проблеми при промени във функциите на сградите. Дисертация [доктор]. София: Нов български университет.

Иванов, Климент (2007). ArchiCAD стимулира творческия подход. CIO, брой 9.


Под печат:

Ivanov, K. (2019). Digital three-dimensional architectural survey of traditional Bulgarian houses – Architectural BIM from point cloud survey data. Conservar Património (32).

Ivanov, K. (2019). Contemporary Multilevel Living Room Space. Proceedings: Colloque International “Villes en Transformation: Défis, (Pre)visions, Perspectives / International Conference “Changing Cities: Challenges, Predictions, Perspectives”. Sofia: New Bulgarian University.

Ivanov, K. (2019). Digital three-dimensional architectural survey of traditional Bulgarian houses – software interoperability and data conversion. Сборник научни публикации - Департамент Архитектура, Дизайн, Изящни изкуства (5).

Ivanov, K. (2018). Multistorey Living Room Space in Le Corbusier's Houses – before WWII. Proceedings: 4th International Conference Arch&UrBaN‘2018 “Modernism & Sustainability” – Architecture & Nature. Sofia: New Bulgarian University.

Иванов, Климент (2018). Архитектурната идентичност при жилищните сгради – къщи. Сборник научни публикации от Четвърта национална научна конференция „Идентичност и артификация на реалността в изкуството, дизайна и архитектурата“. София: Изд. на Нов български университет.

Иванов, Климент (2017). Проявлението на цвета в жилищната архитектура през изминалото столетие | Къщи. Сборник научни публикации от Национална научна конференция „Цвят и психология 3. Аспекти на архитектурната среда“. София: Изд. на Група Цвят – България.

Иванов, Климент (2016). Архитектура и дизайн – продукти и взаимодействия. Сборник научни публикации от Научна конференция „Иновативни подходи в дизайна, архитектурата и визуалните изкуства“. София: Изд. на Нов български университет.


Лекции:

Ivanov, Kliment (2017). The Modern Ruins Phenomenon [Лекция]. — В: Yeditepe University, Department of Architecture, Истанбул, Турция.

Ivanov, Kliment (2017). Preservation, Rehabilitation and Revitalization of Secondary Urban Centres. — В: Yeditepe University, Department of Architecture, Истанбул, Турция.

Ivanov, Kliment (2016). Contemporary Bulgarian residential architecture – Houses. — В: University of the Basque Country, Higher Technical School of Architecture, Сан Себастиан, Испания.

Ivanov, Kliment (2016). Contemporary Bulgarian residential architecture – Apartment buildings. — В: University of the Basque Country, Higher Technical School of Architecture, Сан Себастиан, Испания.

Ivanov, Kliment (2016). Alternative Forms of Urban Dwelling. — В: Travelling University ‘Place for Future’: ’Cities of the Future / The Future of Cities’, Чипровци.

Ivanov, Kliment (2014). ’Green cities’: Preservation, renovation and revitalization of emblematic urban areas through sustainable government and development. — В: Spring University ‘Europe on the Go: Citizen Empowerment and Sustainable Development’, Чипровци.

Ivanov, Kliment (2014). Housing policy in preservation and revitalization of secondary urban centres [Лекция]. — В: University of Ulster, Housing Policy Programme, Ълстър, Великобритания.

Курсове от текущия семестър: