преподавател

преп. Слава Черпокова

Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
-
Приемно време:

Професионална автобиография:


Творческа реализация

2017-2006 Преподавател по английски език,НБУ
2005-1995 Преподавател по английски език (ИЧС,BBC centre-София,Институт по сугестология)
1995-2006 Учител по английски език 1-12 клас,81СОУ В.Юго,Балканско Училище- София

2003 обучител на учители в начален курс за преподавтели по Английски, Проект на МОН
2000-1998 Ментор на студенти Приложна Лингвистика към НБУ

Автор на учебна система за начален курс " Трики 1,2"изд Лодос 2000,С.Реалова С. Черпокова

Образование и квалификации
1989-1994 СУ "Кл Охридски" специалност "Руска филология и Английски език"
1998-1999 НБУ и Британски съвет- ментор в средното училище

2002 Мейфлауър Колеж, Плимут "Методика на Преподаване на Английски език" Курс по програмата Коменски
2010 Рейкявик, Исландия- Курс за академични преподаватели по програма на ЕИП
2012-2013 "Promoting Global Citizenship Education through Digital Story Telling" distance course Comenius,LLL
2012 In Service Training course-seminar,LEARNING IN LATER LIFE-GENERATIONAL COOPERATION,Liamssol Cyprus
2014 May Carpe Diem MOOC.Learning Design
2014 Vejle, Denmark "Overcoming illiteracy through Digital literacy"Gruntvig workshop.
2014 курс за преводачи в Обществения Сектор( ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ", "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ) Център Знам и Мога
2015-2016 SEAM project Erasmus + KA204 (Adult Education Associations)
06.07-07.07.2015 - ICT-REV Use of Innovative Methodologies and Assessment in language Learning,Bourgas organized by The European Center for modern languages Gratz


Форуми и конференции
2016 "Practical Ideas for Teaching Grammar Through Technology (A1/A2) (LMS and Conceptualizing Grammar)",TESOL Macedonia-Thrace, Northern Greece 23rd International Annual Convention "Beyond Teaching - Inspiring Others"

2014 (21-22.11)"Digital Tools to Enhance Self–Assessment and Learner
Autonomy in Speaking"5th International Conference on Teaching English as a Foreign Language,Faculty of Social Sciences and Humanities – UNL – Lisbon – Portugal
2013"Teaching Towards Fluency: The Impact of Apps on Speaking ESL" Moscow, MGIMO University"The Magic of Innovation:New technologies and Techniques in Teaching FL,Oct 4-5Th

2013"Study visit lecturer CEDEFOP group 207 " Digital Instruction for Personalization in ICT3 Dvolver,Bambuser, Vocaroo"June 23-28th,НБУ

2013 "Creative Digital Instruction for University Students",International Applied Liguistic Conference:Practice in Language and language in Practice, FON university Skopie,June 7-8,2013

2012"Learning in Later Life and Inter Generational Cooperation,"Gruntvig Contact Seminar" Cyprus3 -7 Oct.

2012 "Transculturalism on everyday basis" conference Multiculturalism and/or Transculturalism - Department of Letters and Foreign Languages, Hyperion University, Bucharest, June 6-7

2012 "Values in Lesson Planning.What Do We Really Gain?" "Language, Literature, Values 2012",Filosofski Fakultet Nis

2011 "First ELT conference "Turning challenges into opportunities"Dougus University Istanbul, November 26-27 workshop The English Neighbour
2011 ACROSS LANGUAGES AND CULTURES" 4th International Adriatic Ionian Conference Ca’ Foscari University of Venice, September 1-3, 2011.
2011 “Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения” -Конференция на БСУ 24-25 юни 2011

2011 Ателие“ Грундвиг“ Междукултурни компетенции за Имигранти- Фарам, Великобритания
2010 БАПА конференция "Active citizenship and FLL" V Velkova, S Tcherpokova
2010 The Polytechnic University of Bucharest, Румъния - Конференция LANGUAGE, CULTURE AND CIVILIZATION. The dialogue of ideas
'Small talk-theoretical models "В Велкова,С Черпокова
2007 НБУ- зимна школа " RISBO- Холандия в дистанционното обучение на студенти" М Гаргова С Черпокова
2005 лятната школа “Sharing and caring”по програма на Юнеско.
2002 " Трики- системата за РЧЕО" Пловдив- конференция на преподавателите по АЕ
1998 Conference presentation "Mentoring in Secondary School", Sofia Pedeva, S Tcherpokova
1998 The British Council Regional Mentor Conference, Budapest

Участие в Проекти
2015-2016 SEAM project Erasmus + KA204 (Adult Education Associations)
2003 Проект по програма Грундвиг“ Самооценяване и оценяване на неформалното обучение, Ларнака Кипър
2006 Обмен на ученици от Балканско училище,81 СОУ и гимназия в Нова Горица,Словения


Публикации:


Учебници и помагала:
"Трики 1,2"- учебната система за начален курс одобрена от МОН за обучение по програмата на РЧЕО, Издателство Лодос,(2000-2002) София

Публикации:
"Transculturalism on an Everyday Basis" HyperCultura,Volume 2, Bucuresti,(2012)Editura Victor , pp 97-107

"Values in Lesson Planning.What Do We Really Gain?" JEZIK, KNJIZEVNOST, VREDNOSTI JEZICKA ISTRAZIVANJA Zbornik radova Biblioteka NAUCNI SKUPOVI,Nis,(2013) pp.611-621 (conference proceedings " *Language, Literature, Values 2012*,Filosofski Fakultet Nis(2012)


"A Few Words on How the English Structure Discourse."Limba Cultura Civilizatie.Diretii de Optimizare (2012) pp 288-294, eduture Politechnica Press,ed Y Catelly.Universitatea Politehnica Bucuresti,Facultatea De Inginerea in Limbi Moderni 4 Конференция „ Между култури и езици”Университет Ка Фоскари (2011)


‘Teaching Towards Fluency’ (Как да развием умението за говорене на чужд език (ниво А2 В1) С. Черпокова, НБУ – сборник от 20 Конференция на БФУ (2011)
"Teaching small talk for interaction. Theoretical models"
(2010) Limba, cultura, civilizatie . pp. 38-45. ISSN 2067-1628 (Tcherpokova, S , Velkova, V.)

"Модели на преподаване на неформален разговор" Букурещ (2010) –политехнически институт С. Черпокова, В. Велкова-

Tcherpokova, Slava and Velkova, Verzhiniya (2010) How to promote Active Citizenship through foreign language teaching? In: 19th BETA-IATEFL Annual Conference, 23-25 April 2010, Veliko Turnovo, Bulgaria. "Преподаването на АЕ и Компетенциите на Гражданското общество" БАПА- сборник( 2010) съавтор с В Велкова

"Mentor training in Bulgaria' S Dimitrova, S. Cherpokova, S., Realova, Papazova, M. and Arsova, K. In Poor, Z. and Tomas, K. (eds) The British Council Regional Mentor Conference, 13-14 June 1998, Budapest, School Experience Special Issue, 1998, pp. 68-84;

Курсове от текущия семестър: