доцент

доц. д-р Йосиф Аврамов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Петък 13:00-15:00 616 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации: