доцент

доц. д-р Йосиф Аврамов

доц. д-р Йосиф Аврамов
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
02 8110636
Приемно време:

Професионална автобиография:


Йосиф Аврамов е доцент, доктор по икономика и преподава финанси, финансов инженеринг и банково дело в Нов български университет. Той също е и предприемач, както и собственик на сдружение, регистрирано в обществена полза - Консултантски център по европейски програми „Люлин“ и фондация, регистрирана в частна полза - Международен фонд „Център по приватизация и чуждестранни инвестиции в България“. Член е на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и е съпредседател на Съвета по иновации при БТПП. Член е и на два творчески съюза: на Съюза на българските журналисти и на Съюза на учените в България. Работил е в БНБ, в Министерството на финансите, както и началник управление „Финанси и инвестиции“ в Министерството на науката и висшето образование, а също и като старши съветник в Икономическата комисия на Народното събрание. Автор е на книгите „Силата на парите“, „Финансовите инструменти в публичните субекти“, „Корпоративни финанси“, „Банков контрол“, „Митнически и данъчен контрол“, „Пари Кредит Борси“, „Еврото – утрешните ни пари“, а монографията „България в преддверието на еврозоната е последната му книга, излязла през лятото на 2020 г. и др., както и на стотици статии в реномирани научни издания, а също и в централните ни ежедневници. Хоби - практически занимания с финанси и търговия, което изцяло съвпада с професията на изследовател по финанси.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: