преподавател

преп. Нериман Емин-Хасанова

Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
0885/853796
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 10:00-12:00 301
УЦ Албена + онлайн I Корпус
Вторник 9:30-11:30 301
УЦ Албена + онлайн I Корпус
Сряда 13:00-15:00 301
УЦ Албена + онлайн I Корпус
Четвъртък 10:00-12:00 301
УЦ Албена + онлайн I Корпус

Професионална автобиография:


Нериман Емин-Хасанова е преподавател в департамент „Администрация и управление“. Преподава във БП „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” и в МП „Управление на луксозното хотелиерство”.
През 2001 г. завършва магистърска степен във ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Приложна лингвистика – немски и нидерландски език” и „Бизнесадминистрация”.
От 2005 г. работи в НБУ, води курсове по общ и специализиран немски език, общ и специализиран нидерландски език и бизнескомуникация на немски език.
Има богат професионален опит в туризма и в работата с немски, австрийски, нидерландски и белгийски туристи.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: