главен асистент

гл. ас. д-р Росица Генчева

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
02-8110614
Приемно време:
Понеделник 14:30-16:30 615 II Корпус
Петък 13:00-15:00 615 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: