главен асистент

гл. ас. д-р Неделя Китаева

Академична длъжност:
главен асистент
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Четвъртък 13:00-15:00 406 I Корпус
Петък 13:00-15:00 406 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: